Kurs przygotowujący do matury
10.09.2022 - 02.04.2023
Studiuj medycynę!

Organizator

Biuro Organizacji Konferencji
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

Miejsce

Studium Języków Obcych
ul. Marcelińska 27
60-801 Poznań
mapka - dojazd

W związku z sytuacją epidemiczną oraz wszelkimi ograniczeniami z nią związanymi, do odwołania Kursy odbywać się będą w formie on-line.

Harmonogram
Regulamin kursu
Długość kursu
Cennik
Rejestracja

Harmonogram 10.09.2022 - 02.04.2023

ikona Excel harmonogram zajęć

Regulamin kursu 10.09.2022 - 02.04.2023

ikona PDF regulamin kursów maturalnych

Długość kursu 10.09.2022 - 02.04.2023

  • Biologia - 120 godzin
  • Chemia - 120 godzin

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie z jednego lub z dwóch przedmiotów.
Kurs trwa 20 weekendów po 6h lekcyjnych dziennie.
Zajęcia odbywają się w godzinach 09:00-15:00.

Cennik 10.09.2022 - 02.04.2023

  • biologia - koszt 1860 zł brutto
  • chemia - koszt 1860 zł brutto
  • biologia + chemia - koszt 2990 zł brutto (oszczędzasz 730 zł)

Nie ma możliwości innego łączenia przedmiotów.

Opłaty za kurs można dokonywać w następujący sposób:
1) w 2 ratach we wskazanych poniżej terminach:
- jeden przedmiot -> 1000 zł po potwierdzeniu uczestnikowi przydzielonej przez Organizatora grupy i 860 zł do 31.01.2023 r.
- dwa przedmioty -> 1800 zł po potwierdzeniu uczestnikowi przydzielonej przez Organizatora grupy i 1190 zł do 31.01.2023 r.
2) lub jednorazowo po potwierdzeniu uczestnikowi przydzielonej przez Organizatora grupy

Faktura wystawiana jest na wcześniejsze życzenie płatnika, zgłoszone drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl

Na pierwszych zajęciach należy przedstawić oryginał dowodu wpłaty oraz złożyć podpisany Regulamin kursu.

Dane do płatności:
Citibank Handlowy - 49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Z dopiskiem: Kurs maturalny 2022/23, imię i nazwisko, rata ....

Rejestracja 10.09.2022 - 02.04.2023

Adres zameldowania:
Dane opiekuna:
Zakres kursu:
biologia + chemia
biologia
chemia
W dniu rozpoczęcia kursu będę uczęszczać do:
system 3-letni
I klasa liceum
II klasa liceum
III klasa liceum
system 4-letni
II klasa liceum
III klasa liceum
IV klasa liceum
jestem po maturze
jestem studentem

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych - RODO):

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail: iod@ump.edu.pl.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w wydarzeniu: Kurs przygotowujący do matury 10.09.2022 - 02.04.2023.

3. Przebieg wydarzenia: Kurs przygotowujący do matury 10.09.2022 - 02.04.2023 jest relacjonowany poprzez publikację foto-relacji na stronach internetowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia dostarczonych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Administrator Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań informuje, że:

- podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań w celach celów marketingu produktów i usług w tym komunikacji o promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- dane mogą być udostępniane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji.

- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) - od dnia 25 maja 2018 r.,

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, adres email: iod@ump.edu.pl

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym OŚWIADCZENIEM ADMINISTRATORA DANYCH.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail) przez Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań w celach marketingu produktów i usług, w tym do komunikacji o promocjach i wydarzeniach, informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach.
TAK NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań informacji marketingowych produktów i usług, w tym komunikacji o promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach drogą elektroniczną zwłaszcza pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z przepisami Ustawą z 18 lipca 2002 r. i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
TAK NIE

Wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych w celach marketingowych podmiotom współpracującym z Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
TAK NIE