Kurs przygotowujący do matury z biologii i chemii
organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Termin zajęć: 14.09.2024 - 13.04.2025

Organizator

Biuro Organizacji Konferencji
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a
60-356 Poznań
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

Miejsce

Kurs odbywa się w formie on-line.

Harmonogram
Regulamin kursu
Długość kursu
Cennik
Rejestracja

Harmonogram 14.09.2024 - 13.04.2025

ikona Excel harmonogram zajęć

Regulamin kursu 14.09.2024 - 13.04.2025

ikona PDF regulamin kursów maturalnych

Długość kursu 14.09.2024 - 13.04.2025

  • Biologia - 120 godzin
  • Chemia - 120 godzin

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie z jednego lub z dwóch przedmiotów.
Kurs trwa 20 weekendów po 6h lekcyjnych dziennie.
Zajęcia odbywają się w godzinach 09:00-14:00.

Cennik 14.09.2024 - 13.04.2025

  • biologia - koszt 1860 zł brutto
  • chemia - koszt 1860 zł brutto
  • biologia + chemia - koszt 2990 zł brutto (oszczędzasz 730 zł)

Nie ma możliwości innego łączenia przedmiotów.

Opłaty za kurs można dokonywać w następujący sposób:
1) w 2 ratach we wskazanych poniżej terminach:
- jeden przedmiot -> 1000 zł po potwierdzeniu uczestnikowi przydzielonej przez Organizatora grupy i 860 zł do 30.11.2024 r.
- dwa przedmioty -> 1800 zł po potwierdzeniu uczestnikowi przydzielonej przez Organizatora grupy i 1190 zł do 30.11.2024 r.
2) lub jednorazowo po potwierdzeniu uczestnikowi przydzielonej przez Organizatora grupy

Faktura wystawiana jest na wcześniejsze życzenie płatnika, zgłoszone drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl

Na pierwszych zajęciach należy przedstawić oryginał dowodu wpłaty oraz złożyć podpisany Regulamin kursu.

Dane do płatności:
Citibank Handlowy - 49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Z dopiskiem: Kurs maturalny 2024/25, imię i nazwisko, rata ....

Rejestracja 14.09.2024 - 13.04.2025

Adres zameldowania:
Dane opiekuna:
Zakres kursu:
biologia + chemia
biologia
chemia
W dniu rozpoczęcia kursu będę uczęszczać do:
I klasa liceum
II klasa liceum
III klasa liceum
IV klasa liceum
jestem po maturze
jestem studentem

OŚWIADCZENIE ADMINISTRATORA DANYCH

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych - RODO):

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych - RODO), jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Organizator).

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ump.edu.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w wydarzeniu: Kurs przygotowujący do matury 14.09.2024 - 13.04.2025.

4. Przebieg wydarzenia: Kurs przygotowujący do matury 14.09.2024 - 13.04.2025 jest relacjonowany poprzez publikację foto-relacji na stronach internetowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Art.6, pkt.1, lit. a).

6. Administrator będzie przechowywał Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania Pana/Pani udziału: Kurs przygotowujący do matury 14.09.2024 - 13.04.2025, a po jej zakończeniu do momentu wycofania udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzania danych osobowych oraz na podstawie innych przepisów prawa m.in.: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

7. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym OŚWIADCZENIEM ADMINISTRATORA DANYCH.
Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dotyczącym udziału w Kursie przygotowującym do matury 14.09.2024 - 13.04.2025 przez Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, Art.6, pkt.1, lit. a).
TAK NIE

Kurs przygotowujący do matury 14.09.2024 - 13.04.2025
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora Danych Osobowych - Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań informacji marketingowych produktów i usług, w tym komunikacji o promocjach i wydarzeniach oraz informacji o szkoleniach, konferencjach i kursach drogą elektroniczną zwłaszcza pocztą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z przepisami Ustawą z 18 lipca 2002 r. i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
TAK NIE